Węże gumowe

Wąż gumowy powinien być wykonany z odpowiedniego materiału, który jest odpowiedni do danego zastosowania węża.

Średnica wewnętrzna i zewnętrzna węża gumowego wpływa na przepływ zawartości i ciśnienie robocze, które wąż może wytrzymać. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią średnicę wewnętrzną i zewnętrzną węża dla konkretnego zapotrzebowania.

Ciśnienie robocze to maksymalne ciśnienie, jakie wąż może wytrzymać podczas użytkowania. Ważne jest, aby wybrać wąż o odpowiednim ciśnieniu roboczym.

Temperatura pracy węża powinna być zgodna z wymaganiami w jakich wąż będzie pracował. Wąż powinien być wykonany z materiału, który jest odporny na wysoką temperaturę, jeśli wymagane jest przepompowywanie gorących substancji.

Ważne jest, aby wybrać wąż, który jest odporny na typ materiałów, które będzie przepływać przez wąż. Wąż powinien być wykonany z materiału, który jest odporny na działanie kwasów, zasad, rozpuszczalników i innych substancji chemicznych jeśli do takich chcemy go używać.

Wąż spożywczy powinien być wykonany z materiału, który jest bezpieczny dla żywności i posiada odpowiednie certyfikaty. Wąż przemysłowy powinien być wytrzymały na trudne warunki pracy, takie jak wibracje, niskie i wysokie temperatury oraz ciśnienia.

Podział węży gumowych

  • Węże tłoczne
  • Przewody węże do powietrza
  • Węże spożywcze
  • Węże chemiczne i do supstrancji ropopochodnych
  • Węże spiralne
  • Inne węże

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!